Izglītība Latvijā
Izglītība Latvijā
f4.gif (127 bytes)
Vidējā izglītība
f6.gif (139 bytes)
Speciālā izglītība
f8.gif (139 bytes)
Pirmskolas izglītība
f10.gif (109 bytes)
Profesionālā izglītība
f12.gif (81 bytes)


Kultūras vēsturnieki atzīst, ka šodien pasaules lielākajā daļā dominē cilvēces kopības ideoloģija, kurā galvenie ir globālie un reģionālie ekoloģijas, kosmiskās kopības un iespējamu tehnokrātisku kataklizmu jautājumi. Tikpat aktuālas ir tieši cilvēku skarošās problēmas, kas tiek risinātas ne tikai atsevišķu kopienu vai valstu līmenī, bet gan reģionāli un globāli. Starp tām pašas aktuālākās:

  • Cilvēktiesību un demokrātiskas atvērtas sabiedrības veidošanas problēmas, kas īpaši aktuālas Austrumeiropas reģionā.
  • Vairākums pasaules valstu garantē saviem pilsoņiem / iedzīvotājiem tiesības uz izglītību. Tās paredz arī Latvijas likumdošana.

Latvijas izglītības tradīcijas, sazarotais izglītības iestāžu tīkls to arī nodrošina. Tomēr pašlaik galvenais nav izglītība vispār, svarīga ir izglītības atbilstība darba tirgus prasībām. Tāpēc ir mainījies un joprojām mainās izglītības saturs, kā arī izglītības iestāžu un to darbinieku struktūra, statuss, finansēšana. Pārmaiņu būtība - panākt, ka Latvijā iegūtie izglītības diplomi tiek atzīti visā pasaulē, it īpaši Eiropas Savienībā. Otrs izglītības uzdevums - integrēt Latvijas jauno paaudzi uz vienotas izglītības bāzes.

© LATNET