Izglītība Latvijā

. . .
tile1l_front.gif (82 bytes)Pirmskolas izglītība
button_top.GIF (1448 bytes)

 

 

b1.GIF (559 bytes)
b2.GIF (674 bytes)
b3.GIF (580 bytes)
b4.GIF (625 bytes)
Speciālā izglītība

.  

Pirmsskolas izglītība ir izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga attīstīšana, veselības stiprināšana ar mērķi sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanās iespējas ir noteiktas ar Izglītības likumu.

 

Pirmsskolas bērnu iestādes Latvijā
1990.-1997.gads

Rādītāji 1990. 1995 1996. 1997.
Pirmskolas iestāžu
skaits (gada beigās)
1123 608 611 598
Bērtnu skaits tūkstošos
(gada beigās)
111 73 72 68

 

Pirmsskolas iestāžu skaits pēc piederības
1997.gada 1.septembrī

Rādītāji Pašvaldību,
valsts
iestādes
Resoru
iestādes
Privātās
iestādes
Iestāžu skaits 583 9 6
Vietu skaits 48015 451 160
Bērnu skaits 62774 532 94

 

Bērnu skaits pirmsskolas iestādēs
pēc nodarbību valodas

Rādītāji Latviešu
valoda
Krievu
valoda
Poļu
valoda
Jaukta
nodarbību
valoda
1996. 49864 22100 179 148
1997. 48520 19356 183 364
.