Izglītība Latvijā

. . .
tile1l_front.gif (82 bytes)Profesionālā izglītība
button_top.GIF (1448 bytes)

 

 

Izglītība Latvijā
Profesionālā izglītība
Vidējā izglītība
Pirmskolas izglītība
Speciālā izglītība

. a

* Profesionālās vidējās izglītības attīstība
* Arodskolas
* Profesionālās izglītības iestādes pēc piederības

 

Profesionāla izglītība ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei.

Vidējās izglītības līmenī profesionālā izglītošana notiek vidējās speciālajās izglītības iestādēs un arodizglītības iestādēs.

Izvēloties mācību iestādi ir svarīgi, lai tās programmas būtu akreditētas, jo tas nodrošina valsts atzīta izglītības dokumenta saņemšanu pēc mācību iestādes beigšanas.

Profesionālās kvalifikācijas dokuments dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijai atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē.

 

Profesionālās vidējās izglītības attīstība

Profesionālās izglītības attīstības uzdevumi tiks detalizēti izstrādāti Likumā par profesionālo izglītību, kas ir sagatavošanas posmā.

Skolās ir uzsākta tehniskās bāzes modernizēšana. Galvenais uzdevums, kas tiek izvirzīts šīm skolām, - sagatavot audzēkņus mainīgajam darba tirgus prasībām.

Tiek ņemts vērā, ka uzņēmumos un firmās samazinās pieprasījums pēc zema līmeņa roku darba veicējiem, un pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kas ir elastīgs un ar daudzveidīgām darba prasmēm un kam piemīt spēja adaptētis mainīgā situācijā un mainīt profesiju.

Viens no ceļiem šās izglītības pilnveidošanā – sadarbības veidošana ar sociālajiem partneriem – darba devēju un darba ņēmēju organizācijām. Sadarbība ar sociālajiem partneriem ļauj noskaidrot un strukturēt dažādos valsts ražotājsektoros nepieciešamās iemaņas un prasmes.

Laikā no 1994.-1997.gadam 18 izvēlētasjās skolās tika veikta eksperimentālā ES Phare programmas “Profesionālā izglītība Latvijā” , lai sekmētu izglītības reformu.

Eksperimenta ietvaros skolās notika:

1) jauna programmu izstrāde,
2) skolotāju apmācīšana,
3) partnerattiecību veidošana ar ES valstu mācību iestādēm.

Programmas īstenošanā ieguldīti lidzekļi 3 milj.ekiju apmērā.

Starp eksperimentā iesaistītajām skolām bija skolas no visas Latvijas:
Liepājas 48.arodvidusskola, Valmieras 36.arodvidusskola, Rīgas Valsts tehniskā ģimnāzija, Rīgas amatniecības vidusskola, vairāki lauksaimniecības tehnikumi, Rēzeknes un Valmieras Pārtikas rūpniecības skolas, vairākas medicīnas skolas u.c.

 

Arodskolas

Arodskolas nodrošina pamatizglītību ieguvušo sagatavošanu darbam. Arodizglītībai ir trīs līmeņi:

  • arodpamatizglītība, kas ilgst 2 gadus,
  • arodizglītība, kas ilgst divus un trīs gadus
  • arodizglītība, kas ilgst četrus gadus.

Parasti arodizglītību iegūst vecumā starp 15-16 un 18-19 gadiem.

 

Profesionālās izglītības iestādes pēc piederības

Izglītības un zinātnes ministrija

Rīgā
Rīgas 3. arodvidusskola
Rīgas 5. arodvidusskola
Rīgas 6. arodvidusskola
Rīgas 10. arodvidusskola
Rīgas 12. arodvidusskola
Rīgas 13. arodvidusskola
Rīgas 15. arodvidusskola
Rīgas 19. arodvidusskola
Rīgas 34. arodvidusskola
Rīgas 44. arodvidusskola
Rīgas 46. arodvidusskola
Zasulauka arodvidusskola
Rīgas galdniecības arodvidusskola
Piegriezēju modelētāju arodvidusskola
Purvciema amatniecības vidusskola
Rīgas Amatniecības vidusskola
Juglas amatniecības skola
Rīgas Tūrisma skola
Latvijas Pasta skola
Rīgas Dzelzceļnieku skola
Rīgas Tirdzniecības un kulinārijas skola
Rīgas Valsts tehniskā ģimnāzija

Citās Latvijas pilsētās un laukos
Aizkraukles arodvidusskola
Daugavpils 1. arodvidusskola
Daugavpils 2. arodskola

Cēsu 4. arodvidusskola
Rēzeknes 14. arodvidusskola
Limbažu 18. arodvidusskola
Ventspils 20. arodvidusskola
Naukšēnu 23. arodvidusskola
Vangažu 25. arodvidusskola
Smiltenes 29. arodvidusskola
Liepājas 31. celtniecības arodvidusskola
Valmieras 36. arodvidusskola
Daugavpils 38. arodvidusskola
Viļānu 41. arodvidusskola
Ogres 43. arodvidusskola
Liepājas 48. arodvidusskola
Kuldīgas 78. arodvidusskola
Jelgavas 105. arodskola
Jēkabpils 109.arodskola
Daugavpils MRC
Daugavpils tirdzniecības skola
Jelgavas Tehniskais licejs
Jelgavas Amatniecības meistaru skola
Latgales Amatniecības meistaru skola

Zemkopības ministrijas skolas

Pārtikas rūpniecības skolas
Rigas 1. pārtikas rūpniecības skola
Rēzeknes pārtikas rūpniecības skola
Valmieras pārtikas rūpniecības skola

Šajās skolās ir liels audzēkņu skaits – Rīgas skolā vairāk nekā 700, bet pārējās – vairāk nekā 300 audzēkņu.

Lauksaimniecības skolas
Apes lauksaimniecības skola
Apguldes lauksaimniecības skola
Barkavas lauksaimniecības skola
Cīravas lauksaimniecības skola
Dagdas lauksaimniecības skola
Ērgļu lauksaimniecības skola
Jaunaglonas lauksaimniecības skola
Jaungulbenes lauksaimniecības skola
Jāņmuižas lauksaimniecības skola
Mežotnes lauksaimniecības skola
Ogres lauksaimniecības skola
Rankas lauksaimniecības skola
Saukas lauksaimniecības skola
Skrundas lauksaimniecības skola
Viesītes lauksaimniecības skola
Virķēnu lauksaimniecības skola
Zaļenieku lauksaimniecības skola
Zilupes lauksaimniecības skola

Lielākās lauksaimniecības skolas ir Viesītes, Skrundas un Apguldes skolas, kurās audzēkņu skaits pārniedz trīs simtus, bet Jānmuižas un Dagdas lauksaimniecības skolās mācās ap 450 audzēkņu katrā.

 

Pašvaldību arodskolas

Preiļu arodskola
Jelgavas amatu skola
Dobeles amatu skola
Ziemeļrīgas mākslu un amatu skola

Lielākā ir Jelgavas Amatu skola, kurā ir 434 audzēkņi.

 

Privātās arodskolas

SIA “Auzera Juvelieru mākslas koledža”
Mācību ražošanas kombināts ZERKO
Mācību centrs “Riman”
SIA “Turība mācību centrs”

Lielākais audzēkņu skaits ir mācību centrā “Riman” – 463 audzēkņi.