margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Web lappušu veidošanu ir lietderīgi sadalīt vairākos posmos:
 1. sagatavošanas posms,
 2. Web lappuses izveide, testēšana,
 3. Web lappušu uzturēšana, pārveidošana un pilnveidošana.

Sagatavošanās posmā ir vēlams izvēlēties Web lappušu veidošanas mērķi, apzināt nepieciešamos resursus vēlamo Web lappušu izveidei un galvenais – uzturēšanai, kā arī apzināt Web lappušu izveidei nepieciešamo informāciju. Sagatavošanās posmā var iekļaut arī līdzīga satura Web lappušu apzināšanu Web tīmeklī. Sagatavošanās posma kvalitāte lielā mērā nosaka tālāko posmu kvalitāti un gala rezultātu - Web lappušu kvalitāti. Sagatavošanās posmā arī ir jāveic Web lappušu uzturēšanas plāna izstrāde. Web lappušu uzturēšanas plāna vajadzētu iekļaut sadaļu par to, kas no Web lappušu satura un noformējuma tiks izmainīts, kāda būs izmaiņu regularitāte un izmaiņu laiks. Vēlams arī paredzēt notikumus, kuri varētu noteikt izmaiņas Web lappusēs neatkarīgi no sākotnējā uzturēšanas plāna. Piemēram, tādi notikumi varētu būt būtiski papildinājumi publicētajai informācijai, Web lappušu klausītāju atsauksmes vai līdzīgu Web lappušu publicēšana Web tīmeklī.

Speciālas lietojumprogrammas sagatavošanās posmam nav paredzētas. Web lappušu veidotājs varētu izmantot Microsoft Project programmu, kura ir paredzēta projektu izstrādei un izpildes kontrolei.

Web lappušu izveides un testēšana posmā notiek Web lappušu izveide un testēšana. Web lappušu veidošanai ir ļoti liels lietojumprogrammu skaits. Daļa no programmām ir pieejama bez maksas vai par nelielu samaksu Interneta tīklā. Iesācējam nebūtu lietderīgi dažu Web lappušu izveidei iegādāties dārgu Web lappušu veidošanas programmu un izmantot tikai daļu no programmas iespējām. Veidojot Web lappuses der atcerēties, ka Web tīmekli lieto ļoti liels ārkārtīgi dažādu cilvēku skaits. Tāda Web lappuse, kura patiks lappuses autoram, vēl negarantē popularitāti Web tīmeklī. Veidojot Web lappuses, der atcerēties sekojošo:

 1. Jāpieturas pie vienkārša noformējuma.
 2. Nav jālieto nerekomendējamas izmantošanas iespējas.
 3. Vēlams izmantot pārrindu grafiku, t.i grafiku, kura nonāk Web lappuses lasītāja datorā pakāpeniski.
  Ekonomiski jāizmanto grafiku, t.i, jāizmanto stilizētu grafiku, samazinātus attēlus un atkārtojošos grafiku (grafiskos elementus). Daudzas HTML pārlūkprogrammas var vienreiz ielādējot grafisko attēlu un izmantot to vairākas reizes un pat dažādās lappusēs. Šī pieeja ļauj operēt ar lielu daudzumu krāsu lappusē, pie tam ne pārāk zaudējot Web lappušu ielasīšanas ātrumu.
 4. Izvēlēties piemērotus izmērus.
 5. Neizmantot pārlūkprogrammu mazizplatītās iespējas vai iespējas, kuras uztur tikai pārlūkprogrammu jaunākās versijas.
 6. Piesardzīgi izmantot retus simbolus, t.i izmantot tos tikai galējas nepieciešamības gadījumā vai aizstāt reto simbolu ar tā attēlu.
 7. Izmantot lineālus.
 8. Izmantot loģiskās teksta iezīmes.
 9. Izmantot nelielu daudzumu šriftu.
 10. Glabāt visas norādes uz citiem dokumentiem Interneta tīklā vai Web lappušem vienā vietā.
 11. Izmantot nosacītās norādes.
 12. Iekļaut norādes uz mājas (sākum) lappusi. Dažreiz lietotāji kļūdas gadījumā vēlas atkal uzsākt ar mājas lappusi. Līdzīga situācija var veidoties, ja Web lappuses lasītājs ir nokļuvis garas Web lappuses vidū, vai ja viņš gribējā daudz sīkāk iepazīties ar to. Ja visām lappusēm būs norāde uz galveno lappusi, lietotājs bez grūtībām varēs to atrast.
 13. Atsaukties uz citām Web tīmekļa lappusēm, kā arī uz citiem Interneta tīkla resursiem.
 14. Parakstīt izveidotās lappuses. Tradicionāli katrā lappusē ir norāde ar autora vārdu vai viņa pasta adresi.
 15. Pirms publicēt Web lappuses Web tīmeklī, t.i vairākiem desmitiem miljonu potenciālo lasītāju,.tās ir rūpīgi jāiztestē.

Pēdējais posms - web lappušu uzturēšana, pārveidošana un pilnveidošana ir tikpat atbildīgs kā abi iepriekšējie. Laika un resursu ziņā šis posms var būt visgarākais un dārgākais. Tikai Web lappušu veidotājam ar lielu pieredzi izdodas izveidot lappuses, kurās nav neprecizitāšu, kļūdu vai nepilnību. Pat visrūpīgākās testēšanas laikā nevar atrast pilnīgi visas nepilnības. Pat gadījumā, ka sākotnējās Web lappuses bija bez nepilnībām, Interneta tīkls attīstas ļoti strauji un tāpēc ir vēlams regulāri papildināt izveidotās Web lappuses.

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija