margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Informācijas meklēšanu ar nosacījumiem izmanto, lai ierobežotu no Internet saņemtās informācijas daudzumu, padarot to konkrētāku.

Otrkārt šo veidu izmanto, lai meklētu informāciju pēc mūsu izvēlētiem kritērijiem, piemēram, sasaistot vairākus terminus citu ar citu, mums ir jāpieprasa informācija ar nosacījumiem.

Treškārt, meklēšanu ar nosacījumiem var pielietot, ja jāanalizē informācija, kura ir datu bāzē, piemēram, mainot attiecības starp terminiem mēs labāk varam aptvert, kas datu bāzē atrodams par mūs interesējošo tēmu, un varam izvērtēt datu bāzes atbilstību mūsu vajadzībām.

Nosacījumu pamatā ir formālās vai matemātiskās loģikas prasības, bet nenozīmē, ka ir jāapgūst attiecīgā zināšanu nozare. Arī ikdienas saskarsmē mēs lietojam līdzīgus nosacījumus. Visbiežāk izmanto sekojošus operātorus:

- vai NOT Lieto gadījumā, kad mēs vēlamies izslēgt no sameklētā vārdu, kurš seko aiz operātora. Piemēram, ierakstot Latvia -business mēs izslēdzam vārdu "business"
+ vai AND Lieto gadījumā, kad mēs vēlamies, lai vārds aiz operātora noteikti būtu sameklētā norāžu sarakstā vai būtu tikai saistībā ar pirmo vārdu. Piemēram, ierakstot Latvia +business
mēs meklējam vārdu "Latvia" saistībā ar "business"
OR Lieto gadījumā, kad mēs vēlamies atrast vismaz vienu no norādītajiem vārdiem. Piemēram, ierakstot Latvia OR business
mēs sameklējam vārdus "Latvia" vai "business"


Piemēri:

- vai NOT business -Latvia
business NOT Latvia
"Netscape Navigator" -…
search -job

+ vai AND education AND Latvia
Latvia +education
"Microsoft Internet Explorer" +…
search +Internet +company

OR Latvia OR Lithuania OR Estonia
Internet OR library
computer OR PC

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija