margin.gif (45 bytes) Rudens1.gif (2695 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
* Par "Apgūstam Internetu Internetā"

Internets ir viena no visstraujāk augošajām datoru pielietošanas jomām. Varbūt pat daudzi no mums pirmo reizi par datoru uzzināja, lasot, dzirdot vai redzot kaut ko par Internet. Lai labāk apgūtu Internetu, Jūs varat izmantot materiālu "Apgūstam Internetu Internetā".

Lūdzu apmeklējiet arī aptaujas anketas lapu.

-------------------------

* Informācijas meklēšanas plāns

Pirms meklēšanas uzsākšanas ir vēlams izveidot informācijas meklēšanas plānu.

-------------------------

* Informācijas meklēšanas veidu īss apskats

Iemācīties meklēt informāciju Interneta datoros ir puse no tā, ko būtu vēlams zināt par Internetu. Un puse nav maz.

-------------------------

* Informācijas meklēšana pēc adreses

Vienkāršākais, bet pietiekami efektīvs veids ir informācijas meklēšana zinot, kā sauc vietu (adreses), kur informācija tiek glabāta.

-------------------------

* Informācijas meklēšana speciālās datu bāzēs

Gadījumā, kad mūs interesē informācija no dažādiem un daudziem Interneta datoriem, tad piemērotāka ir informācijas meklēšana lielās datu bāzēs.

-------------------------

* Informācijas meklēšana bez nosacījumiem

Parasti tādā veidā meklē atsevišķu vārdu, terminu, nosaukumu vai vairākus vārdus, kuri veido vienu jēdzienu utt.

-------------------------

* Informācijas meklēšana ar nosacījumiem

Informācijas meklēšanu ar nosacījumiem izmanto, lai ierobežotu no Interneta saņemtās informācijas daudzumu, padarot to konkrētāku.

-------------------------

* Informācijas novērtēšana

Atrasto informāciju var novērtēt pēc kvantitatīviem kritērijiem un pēc kvalitatīviem kritērijiem.

-------------------------

* Publicēšanas pamatprincipi Web tīmeklī

Veidojot Web lappuses der atcerēties, ka Web tīmekli lieto ļoti liels ārkārtīgi dažādu cilvēku.

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija