margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Meklēšana speciālās datu bāzēs lielā mērā ir māksla. Meklējot ir jāimprovizē, jāatkārto mēģinājumi. Meklēšanu speciālās datu bāzēs var iedalīt divos veidos.

Pirmkārt, meklēšana bez nosacījumiem. Parasti tādā veidā meklē atsevišķu vārdu, terminu, nosaukumu vai vairākus vārdus, kuri veido vienu jēdzienu utt. Ja vārds netiek pielietots bieži (piemēram rets termins vai mazlietots vārds), tad sameklēto norāžu skaits būs neliels. Pieprasot informāciju par izplatītām lietām vai parādībām rezultātā mēs iegūstam ļoti daudzas norādes. Protams, ar pacietību var izskatīt arī tādu apjomu norāžu, vienīgi vai to ir vērts darīt?

Ja mēs izmantojam Infoseek datora (www.infoseek.com) pakalpojumus, tad daudz norāžu gadījumā mums ir iespējams veikt papildu meklēšanu starp jau atrastajām norādēm, ierakstot jaunu vārdu un nospiežot pogu ar uzrakstu "Search These Results". Diemžēl  pagaidām tādu iespēju piedāvā ļoti maz datori un tāpēc vairāk izplatīts ir meklēšanas veids ar nosacījumiem.

Lai veiktu meklēšanu speciālā datu bāzē bez nosacījumiem mēs rīkojas līdzīgi kā 6 paragrāfa aprakstā, tikai varam vajadzības gadījumā izmainīt 5 punktu, ierakstot arī vairākus vārdus (piemēram, "University of Latvia" vai "Bill Clinton", vairāki vārdi ir jāietver pēdiņās).

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija