margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Lai informācijas meklēšana būtu maksimāli ātra, tiktu pielietoti visatbilstošākie līdzekļi informācijas meklēšanas uzsākšanas ir vēlams uzrakstīt vai izveidot informācijas meklēšanas plānu.

Informācijas meklēšanas plāns ir apraksts par meklēšanas objektu, par meklēšanas līdzekļiem un meklēšanas rezultātu novērtēšanu. Dažkārt informācijas meklēšanas plānā arī ietver aprakstu par meklēšanas rezultātu saglabāšanu.

Pirmkārt, ir jāizvēlas meklēšanas objekts un jāveic tā apraksts. Aprakstā tiek norādīts informācijas veids (nozare) par meklēšanas objektu. Piemēram, informācijas veids var būt politiskās aktualitātes, valdības dokumenti, statistiskie datu apkopojumi vai zinātnisko pētījumu apraksti. Informācijas veida apzināšana var palīdzēt labāk izvēlēties meklēšanas vietas Web tīmeklī. Aprakstā ir jāiekļauj arī terminu (dažkārt tikai viena termina) saraksts. Vēlams uzskaitīt maksimāli iespējamos terminus par meklēšanas objektu. Vienlaicīgi ir jānoskaidro vai attiecīgajam terminam nav sinomīnu un vai terminam nav vairākas nozīmes, kā arī jānoskaidro dažādas termina valodiskās formas (piemēram, locījums, skaitlis vai citas formas). Vēlams vismaz neliels saraksts ar tematiski tuviem terminiem vai saturiski plašākiem terminiem. Piemēram, ja mēs vēlamies atrast informāciju par Macintosh personālajiem datoriem, tad termins varētu būt “Macintosh personālais dators”, saturiski plašāki terminu varētu būt sekojoši – “personālais dators”, “dators”, “informācijas tehnoloģijas”.

Otrkārt, ir jāizvēlas vispiemērotākie meklēšanas līdzekļi. Gadījumā, kad tiks veikta pilna informācija meklēšana piemērota ir pārlūkprogramma. Gadījumā, kad tiks savākta tikai pārskata informācija, tad piemērota ir speciāla meklēšanas programma. Nākamais solis ir meklēšanas sistēmas vai vairāku sistēmu izvēle. Katrai no meklēšanas sistēmām ir priekšrocības un trūkumi un svarīgi ir izvēlēties piemērotākās meklēšanas sistēmas. Pēdējais solis ir meklēšanas veida izvēle. Var izvēlēties gatavu informācijas apkopojumu (t.s. subject directory), kuru var salīdzināt ar tematisko katalogu bibliotekā. Gatavu informācijas apkopojumu var izvēlēties gadījumā, kad informācija tiek meklēta par Internetā populāru un tāpēc bieži meklētu tēmu. Piemēram, informācijas apkopojumi par Interneta tīklu vai Web tīmekli ir labi izstrādāti un tiek regulāri apjaunoti un papildināti. Web tīmeklī plaši izplatīta termina meklēšanas plānā var nebūt daļa no plāna pirmās sastāvdaļas – meklēšanas objekta apraksts un izvērts terminu saraksts (sinonīmi, ononīmi, utt.).

Tomēr daudzkārt gatavu informācijas apkopojumu par meklēšanas objektu nav iespējams atrast. Tādā gadījumā ir jāizvēlas aktīvi meklēšanas līdzekļi. Aktīvu meklēšanas līdzekļu gadījumā lietotājs ar meklēšanas sistēmas palīdzību no Web lappušu datu bāzes atlasa sev nepieciešamo informāciju atbilstoši kritērijiem.

Vēlams arī pareizi izvēlēties vietu, kur tiks meklēta informācija. Piemēram, ja mēs interesējamies par Latviju, tad pirmkārt vēlams izmantot kādu no Latvijas datu bāzēm. Protams, lai izvērtētu to, kā mēs izskatāmies no pasaules viedokļa, tad varam meklēt arī kādā no datu bāzēm, kur ir dati par dažādu valstu Web lappusēm.

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija