margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Lūdzam Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem par Jūsu darbošanos internetā:
1. Kādas valsts interneta tīklā Jūs visbiežāk meklējat sev nepieciešamo informāciju ?
Latvijas
Igaunijas, Lietuvas
ASV
Krievijas
Eiropas valstu
citu valstu
2. Kādu valodu Jūs visbiežāk izmantojat, meklējot informāciju internetā?
latviešu
angļu
vācu
krievu
citu
3. Cik ilgi Jūs jau strādājat ar internetu?
mazāk kā gadu
1 gads
2 līdz 3 gadi
3 līdz 5 gadi
5 un vairāk gadi
4. Cik bieži Jūs strādājat ar internetu ?
katru dienu
katru otro dienu
divas reizes nedēļā
vienu reizi nedēļā
vienu līdz divas reizes mēnesī
vienu reizi trijos mēnešos
(cita atbilde)
5. Kad Jūs strādājat internetā ?
no rīta
vakarā
dienā
pa nakti
6. Kāds ir vidējais Jūsu darba ilgums vienā pieslēguma reizē internetam?
līdz 15 minūtēm
15 līdz 30 minūtes
līdz 1 stundai
no 1-2 stundām
vairāk par 2 stundām
7. Vai Jūs izvērtējat internetā iegūto informāciju ?
izvērtēju vienmēr
paļaujos uz publicētāja autoritāti
dažreiz izvērtēju, bet dažreiz ne
(cita atbilde)
8. Ko Jūs izmantojat, meklējot informāciju internetā?
zināšanas par Web tīmekli uzbūvi un Web lappušu atrašanās vietām
interneta datu bāzes, piem., Yahoo, InfoSeek, AltaVista ...
pārlūkprogrammu sagataves
speciālas programmas (WebFerret u.c.)
informācijas avotu par meklēšanu ārpus interneta (prese, grāmatas, u.c.)
(cita atbilde)
9. Kādu informāciju Jūs visbiežāk meklējat interneta tīklā?
komerciālo
ekonomisko
zinātnisko
izglītības (mācību)
par Jūsu hobiju
cita veida (nozares) informāciju
10. Vai Jūs atrodat interneta tīklā meklēto informāciju?
vienmēr
vairākumā gadījumu
reti
nekad
(cita atbilde)
11. Ko Jums dod internetā atrastā informācija?
Jūs apgūstat kaut ko jaunu
papildināt jau esošās zināšanas
vēlreiz saņemat apstiprinājumu, par zināmo
(cita atbilde)
12. Kā Jūs meklējat informāciju internetā?
pēc iepriekš izveidota plāna
bez iepriekš izveidota plāna
(cita atbilde)
13. Kāds ir Jūsu dzimums?
vīrietis
sieviete
nevēlos atbildēt
14. Kāda ir Jūsu izglītība?
augstākā
nepabeigta augstākā
vidējā, vid. speciālā
nepabeigta vidējā
(cita atbilde)
15. Vai internets Jums ir vienīgais informācijas iegūšanas avots?
16. Kāds ir Jūsu vecums?
15 līdz 20 gadi
21 līdz 30 gadi
31 līdz 40 gadi
41 līdz 50 gadi
51 un vairāk gadi
17. Kas Jums būtu nepieciešams, lai Jūs ērtāk un pilnīgāk varētu izmantot interneta pakalpojumus?
18. Dati par sevi (nav obligāti))
Jūsu vārds, uzvārds:
E-pasta adrese:

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija