margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Informācijas meklēšana Internet tīklā var salīdzināt ar informācijas meklēšanu personālajā datorā - dokumentu meklēšanu, meklēšanu dokumentā, meklēšana datu bāzē uz sava vai cita datora.

Informācijas meklēšanai ir noteikumi. Noteikumus ir jāievēro, lai rezultāts sakristu ar vēlamo. Tā kā Internet tīklā ir ļoti daudz informācijas un tā ir izkliedēta pa visu pasauli, tad informācijas meklēšanas nosacījumu precīza ievērošana ir īpaši svarīga.

Vienlaicīgi informācijas meklēšanu var salīdzināt ar sēņošanu. Tā noritēs veiksmīgi ne tikai tāpēc, ka ir noteiktas zināšanas, bet tāpēc, ka ir arī intuīcija un veiksme un neatlaidība. Tā jau ir kā māksla.

Informācijas meklēšanas veidus Internet tīklā var iedalīt divās grupās. Pirmajā gadījumā Internet lietotājs mērķtiecīgi pieprasa konkrētu (vai iespējami konkrētāku) informāciju, t.i. gadījumā, kad meklējot jāizskata pēc iespējas lielāks informācijas apjoms. Otrajā Internet lietotājs informāciju meklē ar mazāku mērķtiecību un tikai ilgstošas meklēšanas gadījumā rezultāts ir vēlamais, tātad tiek izskatīts liels informācijas apjoms, kas varētu būt interesants, bet ilgstošs un dārgs process.

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija