margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Vienkāršākais, bet pietiekami efektīvs veids, ir informācijas meklēšana, zinot, kā sauc vietu (adreses), kur informācija tiek glabāta. Tā kā Internet tīklā ir vienota informācijas adreses norādīšanas sistēma, tad adresu izveides noteikumu pielietošana ir efektīvs meklēšanas līdzeklis. Šīs zināšanas noderēs arī turpinot apgūt informācijas meklēšanu un pat var teikt, ka zināšanas par Internet adresēm pieder pie pamatzināšanām par Internet tīklu.

Katram no Internet datoriem un katrai apkopotai informācijas vienībai (dokumentam, lappusei) ir sava unikāla adrese. Pēc šīs adreses teorētiski var atrast jebkuru dokumentu. Praktiski dokumenta atrašanu nosaka vairāki nosacījumi, dažkārt kādu no tiem nav iespējams izpildīt. Tādā gadījumā pat pareiza adrese norādīšana nepalīdz. Tomēr tā notiek samērā reti.

Vienkāršākās adreses ir t.s. mājas lappusēm (home pages), var uzskatīt, ka mājas lappušu adrese parasti sakrīt ar Internet datora adresi.

Internet adreses ir vienkāršas, viegli iegaumējamas un viegli izprotamas. Adrese parasti sastāv no trim vārdiem. Pirmais vārds apzīmē Internet servisu. Visizplatītākais ir World Wide Web. Tā apzīmējums adresē ir www . Nākamais ir punkts ".", kas ir adreses obligāts elements. Pēc tam seko informācijas īpašnieka nosaukums, nosaukuma saīsinājums, apzīmējums vai citāda veida norāde uz informācijas īpašnieku vai/un glabātāju un atkal punkts. Tai var izmantot, piemēram, firmu nosaukumus (piemēram, lielākā daļa firmu, kuru darbība ir mērojama pasaules mērogā, gandrīz visas firmas, kuras ir saistītas ar datorbiznesu). Piemēram, www.sun , www.netscape , www.microsoft , www.unesco , www. latnet.lv , www.sfl.lv. Pēdējais elements adresē norāde uz informācijas īpašnieka (glabātāja) darbības veidu vai atrašanās vietu. Pašlaik lieto sekojošus apzīmējumus:

com - komerdarbība edu - izglītība
gov - valdības iestādes org -organizācijas
int - starptautiskās organizācijas komunikāciju pakalpojumu organizācijas
mil - militārās organizācijas lv, ee, li, ru, uk, fr, fi, se utt. - valstu nosaukumu saīsinājumi

--------------

www.sun.com www.netscape.com  www.microsoft.com
www.ford.com www.sony.com www.minolta.com
www.mit.edu www.oxford.edu www.american.edu
www.whitehouse.gov www.gao.gov www.ohoio.gov
www.in.org www.unesco.org www.russian.embassy.org
www.nato.int www.itu.int www.seanet.int
www.defencelink.mil www.navy.mil www.af.mil
www.latnet.lv www.search.lv www.sfl.lv

Adreses sastāvdaļas edu, gov, mil parasti attiecas uz ASV Internet datoriem. Tā ir gan tradīcija, gan patreizējais stāvoklis, ka adreses tiek noteiktas ASV, gan arī tāpēc, ka daudzas adreses ir aizņemtas (adresei ir jābūt unikālai un parasti esošu adresi tā īpašniekam neatņem). Tāpēc vairākās valstīs, lai norādītu uz izglītības, valdības vai militārām organizācijām pievieno ceturto adreses sastāvdaļu, starp īpašnieku un darbības veidu, - valsts nosaukuma saīsinājumu.
 

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija