margin.gif (45 bytes) ==============Apgūstam Internetu Internetā
Ja lietotājs nemeklē ļoti reti izplatītu informāciju, tad atrasto Web lappušu skaits ir liels. Informācija, kura ir publicēta Web lappusēs nav līdzvērtīga un lietotājam ir jāizstrādā informācijas novērtēšanas kritēriju sistēma.

Informāciju var novērtēt ar dažādiem kritērijiem. Pirmkārt, pēc kvantitatīviem kritērijiem un,otrkārt, pēc kvalitatīviem kritērijiem.

Pēc kvantitatīviem kritērijiem tiek novērtēts atrastais informācijas daudzums, t.i., cik Web lappuses ir atrastas par meklējamo tēmu.

Pēc kvalitatīviem tiek novērtēts informācijas kvalitāti un ticamību. Ir jāatceras, ka Internetā publikāciju ir ļoti daudz un dažādas. Dažas no publikācijām ir rūpīgi pārbaudītas pirma publicēšanas Web tīmeklī, citas mazāk rūpīgi vai nemaz. Dažkārt ir gadījumi, kad informācija ir apzināti nepareiza. Novērtējot informāciju ir jāpievērš uzmanība vairākiem faktoriem:

 1. vai atzīmēts informācijas autors kā konkrēta persona vai organizācija. Informācija no anonīma avota ir jāvērtē kritiskāk nekā informācija, kurai ir precīzi norādīts autors,
 2. ir jānovērtē informācijas publicēšanas laiks, varbūt informācija jau ir novecojusi,
 3. ir jāpievērš uzmanība kā autors pats vērtē informāciju, vai tas ir oficiāls viedoklis, autora uzskati u.tml.

Informācijas novērtēšanas kritērijus var apvienot vairākās grupās.

 

Vispārējais informācijas avota raksturojums

 1. Kāds ir WebSite izveides mērķis?
 2. Kāda ir paredzētā auditorija?
 3. Cik daudz informācijas? Cik plaša informācija?
 4. Kāda veida informācija – fakti vai viedokļi?
 5. Vai informācija ir oriģināla vai citāti – saites?
 6. Kāds ir informācijas konteksts? Vai tā ir politiskā, ideoloģiskā vai līdzīgā veidā virzīta?

 

Autoritāte, informācijas autors

 1. Kas ir informācijas autors? Vai informācijas autoru var skaidri identificēt?
 2. Kāda ir autora kvalifikācija?
 3. Kas tas ir Web vietas sponsori vai reklāmdevēji? Kāda ir viņu autoritāte?
 4. Vai ir plašāka informācija par autoru vai sponsoriem?
 5. Kāda ir Web vietas adrese URL? Kāds ir vietas domens?
 6. Kāda ir autora motivācija?
 7. Kādi informācijas avoti ir norādīti?
 8. Vai ir iespējams nosūtīt informāciju autoram (savu viedokli, faktus utt.)?

 

Informācijas avota struktūra

 1. Kāda ir Web vietas mājas lappuse, tās kvalitāte?
 2. Kāds ir informācijas noformējums? Vai grafiskie elementi palīdz vai traucē saprast informāciju?
 3. Vai teksts ir pareizs gramatiski un kāda ir teksta literārā kvalitāte?
 4. Kāda ir iespēja? Kāds ir informācijas attēlošanas veids ? Vai ir alternatīvi attēlošanas veidi , piemēram, teksts un skaņas fails? Vai teksta izkārtojums ir freimos vai nav freimos?
 5. Cik viegli informācija ir pieejama? Cik saites ir jāizmanto, lai tiktu līdz vajadzīgai informācijai?
 6. Vai informācija tiek atjaunota un cik bieži? Vai ir pieejami citi avoti informācijai bez interneta – grāmata vai kompaktdisks?
 7. Vai ir iespējams veikt informācijas meklēšanu Web vietā? Vai ir satura rādītājs? Vai ir viegli pārvietoties pa Web lappusēm (tai skaitā, atpakaļ)? Vai ir viegli noteikt, kurā vietā atrodas informācija attiecībā pret sākuma lapu, satura rādītāju vai meklēšanas rezultātiem?
 8. Kāda ir saišu kvalitāte (izskats, paskaidrojumi)? Vai strādā? Vai izceļas no kopteksta vai lapas? Vai lietotājs tiek informēts, kāda informācija atrodas saites norādītajā vietā (HTML skaņa) un kāds ir informācijas apjoms?
 9. Kāda ir Web vietas noformējuma kvalitāte? Ārējā dizaina kvalitāte un teksta dizaina piemērs.

 

Precizitāte

 1. Vai ir palīdzība par informācijas meklēšanu vau meklēšanas sistēmas pielietošanu?
 2. Vai noformētie elementi palīdz informācijas atrašanai?
 3. Vai lietotājs var viegli saprast informācijas sakārtošanas principus? Vai tie tiek konkrēti pielietoti?
 4. Vai ir alternatīvie varianti (lietotājs ar ātru pieslēgumu, vidēju vai lēnu)?

 

Salīdzinājums ar citiem informācijas avotiem

 1. Cik maksā informācijas saņemšana no interneta salīdzinājumā ar citiem avotiem?
 2. Vai informācija Web lappusēs ir kvalitatīvāka vai mazāk kvalitatīva kā citur?

--------------

--------------

Autors Juris Uzulāns - jouris@acad.latnet.lv
IBM  LATNET  Sorosa fonds - Latvija